تبلیغات
زندگی جدید - کاش من آقا سعید بودم
تاریخ : یکشنبه 17 آبان 1394 | 22:24 | نویسنده : دختر بارانی
کاش من آقا سعید بودم.اونوقت برای با من بودن هم 3 روز وقت میذاشتی و به بهونه ی خراب شرن ماشین و موندن تو گل و بارون،مرخصی میگرفتی و از بودن پیش من لذت میبردی و با من به ماهی گیری میرفتی...کاش من هم آقا سعید بودم تا هروقت بهت میگفتم دوتایی جایی بریم به جای اینکه بگی دوتایی مزه نمیده و خواهر اصغرو دنبالمون راه بندازیم،از خدا خواسته برنامه تو ردیف میکردی و شب زود میخوابیدی که موقع با من بودن خوابت نگیره و نصفه شب از عشق مسافرت با من،میرفتی دنبال پوتین و کاپشن.
آقا سعید خیلی خوشبخته.چون تو براش خیلی وقت داری