تبلیغات
زندگی جدید - دردهایی ناگفتنی دارم...
تاریخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 23:35 | نویسنده : دختر بارانی
خوابم نمیاد.دلم گرفته.پرسیدی چته و جواب ندادم.گفتی با توام.گفتم این لحنو دوست ندارم.چیزیم نیست.فقط میخوام زودتر بخوابم.گفتی متمعن باشم؟-دقیقا هم با همین ادبیات!-.گفتم آره.ولی خیلی گریه دارم خیلی غم دارم خیلی دلم گرفته.خوابمم نمیاد.دوست دارم یک ماه ازت دور باشم.خدارا چه دیدی؟شاید دلت برای من هم تنگ شد...

یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود
رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود